Volgers

zaterdag 7 april 2018

Trui is af / Lacesweater is ready

Even een kort berichtje van mijn kant. Een paar weken geleden heb ik besloten om de trui toch maar wat aan te passen. Toch te jammer om 'm niet te gaan dragen. Dus maakte ik de mouwen en schouders los en breien maar...

Just a short message from my side. A few weeks ago I decided to change the sweater anyway. Still too bad to not wear it. So I loosened the sleeves and shoulders and knitted ...
Inmiddels ook de randjes langs de hals, de onderrand en de mouwen gehaakt. Staat leuk hè? En tot slot de draadjes afhechten.

Meanwhile also the edges along the neck, the bottom and the sleeves crocheted. Is it fun, is not it? And finally I weave in the ends.

Dit is 'm dan. Eindelijk klaar. En hij zit lekker! Superlekker. Zelfs nog een paar dagen aangehad, maar daar is het nu te warm voor ;-).

Here it is. Finally done. And he's nice! Delicious. I had even a few days to wear it, but it is now too warm for that ;-).

En dit is waar ik me de laatste 1,5 week druk heb gemaakt. Dus weinig tijd om te breien of te haken. Maar dat komt na het klussen wel weer.

And this is where I have been busy for the last 1,5 weeks. So little time to knit or crochet. But that comes back after the work.


maandag 26 maart 2018

Ruitjessjaal / Diamondshawl

Toen ik een aantal weken terug in Zwolle was, bij mijn broer en zijn gezin, heb ik bij RitsIn niet alleen de bolletjes voor de jurk van mijn nichtje gekocht. Ik kocht er ook deze bolletjes. Een draad van katoen met polyamide. Ze lagen in de koopjeskast mij zo aan te staren, dat ik er 2 van elk meenam.

When I was in Zwolle a couple of weeks ago, with my brother and his family, I did not only buy yarn for my niece's dress at RitsIn. I also bought these yarn. A thread of cotton with polyamide. They were so staring at me in the bargain shop that I took 2 of each.


Ik heb heel even nagedacht, maar als snel kwam ik uit bij een simpel ruitjespatroon. Je vindt het origineel hier, de Beruloponcho van Anniken Allis. Omdat ik er niet perse een poncho van wilde maken, maakte ik eerste een proeflapje.

I thought about it for a moment, but as soon as I arrived I came up with a simple diamond pattern. You can find the original here, the Beruloponcho by Anniken Allis. Because I did not necessarily want to make a poncho, I first made a test piece.En toen even aan het rekenen hoeveel steken ik dan moest opzetten voor de sjaal die ik wilde maken. Daarna ging ik aan de slag. Wat een heerlijk patroon. Het haakte zo lekker weg dat ik al snel de derde bol had aangehecht.

And then I counted how many stitches I had to put up for the scarf I wanted to make. Then I went to work. What a wonderful pattern. It was so nice that I quickly attached the third ball.
Ik werd zo blij van dit patroon. Vooral ook het effect met dat glitterdraadje in het garen. Hier was ik inmiddels al met de een na laatste bol bezig.

I became so happy with this pattern. Especially the effect with that glitter thread in the yarn. Here I was already busy with the second last colour.


En toen was-ie af! Toch nog langer geworden dan ik dacht, maar eigenlijk vind ik dat wel leuk. Zo kan ik 'm op veel verschillende manieren dragen.
(let maar even niet op de rommel op de achtergrond, we verhuizen eind volgende maand...)

And then he was finished! Still become longer than I thought, but actually I like that. That way I can carry it in many different ways.
(Do not pay attention to the mess in the background, we move at the end of next month ...)

Vooral deze laatste manier van dragen is mijn favoriet. Ik zie dat al helemaal voor me. Nu het ook echt lente wordt, komt die kans steeds dichterbij! Ik verheug me er al op.

Especially this last way of wearing is my favorite. I already see that for me. Now that it is really spring, that opportunity is getting closer! I'm looking forward to it already.

donderdag 15 maart 2018

Kleine wandhanger / Little wallhanger

Twee weken geleden besteld ik dit boek van Lisanne, bekend van dit blog. Wat een prachtboek! Het is echt een heerlijk boek om gewoon even door te bladeren. Maar ook om even inspiratie op te doen. En zodra ik de macramé-slinger zag, begon het te kriebelen.

Two weeks ago I ordered this book made by Lisanne, known from this blog. What a beautiful book! It is really a wonderful book to just browse through. But also to get inspired. And as soon as I saw the macramé-garland, I will made something like that.Dus - toen we toch een boswandeling aan het maken waren - nam ik gelijk maar even een takje mee. Ik zocht mijn knopenboek op, pakte een bolletje katoen, mijn prikmat en wat T-pins.

So - when we were making a forest walk - I immediately took a twig. I looked up my book with knots, grabbed a ball of cotton, my pricking mat and some T-pins.


En toen ging ik aan de slag. Ik zocht een knoop uit, waarmee ik een mooi wandhangertje kan maken. Als eerst de leeuweriksknoop om de draden aan het takje te bevestigen.

And then I went to work. I was looking for a button with which I could make a nice wall hanging. First the larkknot to attach the wires to the twig.


Daarna aan de slag met de vierkantknoop, althans zo heet de knoop in mijn boek. In het boek van Lisanne heet dit de weitasknoop.

Then I started with the squareknot, at least that's how the knot in my book is called. In the book of Lisanne it is called the weitasknot.Inmiddels ook nog een wasknijper gepakt. Dit maakt het toch wel wat makkelijker om verder te knopen.

Meanwhile also a clothespin caught. This makes it a little easier to continue to tie.


En uiteindelijk nog wat houten kraaltjes opgezocht en aan de hanger gemaakt. Ik vond dat het wel een leuk extraatje was aan het geheel.

And finally looked for some wooden beads and made the wallhanger. I thought it was a nice extra to the whole.


Een plekje opgezocht waar ik 'm kon ophangen. Dat is in onze gang geworden. Dus elke ochtend loop ik er langs en kijk ik er even naar. Word ik zo blij van ;-).

I seek a place where I could hang it. That has become in our hallway. So every morning I walk past it and I take a look at it. I am so happy with it ;-).

zaterdag 10 maart 2018

De jurk voor mijn nichtje / The dress for my niece

Hallo lieve lezers/lezeressen,

Van de week  heb ik de jurk voor mijn lieve nichtje van 4 opgestuurd. Gister kreeg ik heel lieve filmpjes waarop wel bleek hoe blij ze ermee is. Maar ik heb jullie verder nog helemaal niets van het proces laten zien. Ik kan wel zeggen dat het echt een heel leuk project was om te maken. De streepjes zorgen ervoor dat de steek zou leuk uitkomt, dat ik 'm zo nog mooier vind dan in 1 kleur.

Hello dear readers / readers,

This week I sent the dress for my sweet niece, who is 4 years old. Yesterday I got very sweet movies that showed how happy she is with it. But I have not yet shown you the rest of the process. I can say that it was a really nice project to make. The stripes ensure that the stitch would be nice, that I like it more than in 1 color.


Ik haakte - als ik zin had - gewoon elke keer een stukje. En dat ging sneller dan ik dacht. Soms verbaas ik mezelf ;-). Omdat ik de laatste weken zo moe was (bleek alleen maar een tekort aan vitamine D gelukkig), lag ik na mijn werk vaker op de bank dan ik aan het haken was.

I just - if I wanted to - snapped a piece every time. And that went faster than I thought. Sometimes I am surprised ;-). Because I was so tired the last few weeks (fortunately, only a low vitamin D-bloodlevel), after work I lay more often on the couch than I was crocheting.En zo groeide en groeide het jurkje en werd het tijd om te meten of ik de onderrand al moest gaan maken.

And so grew and grew the dress and it was time to measure if I had to make the bottom edge.


En toen was de jurk op de juiste lengte en kon ik aan de afwerking beginnen. Ik vind het wel jammer dat ik jullie zo niet kan laten voelen hoe zacht deze bolletjes voelen. Ik maakte dit jurkje met LangYarns Merino+.

And then the dress was on the right length and I could start on the finish. I think it's a pity that I can not let you feel how soft these balls feel. I made this dress with LangYarns Merino +.


Lang leve whats-app of signal! Zo vroeg ik of er 2 of 3 knopen op moesten. De knopen heeft mijn nichtje overigens ook zelf uitgezocht. Zo makkelijk dat ze bij RitsIn ook die extra's verkopen.

Long live to whats-app of signal! I asked for 2 or 3 buttons. The buttons have also been selected by my niece herself. So easy that they also sell those extras at RitsIn.De keus is duidelijk, hè? Het werden er 3. Dus maakte ik gelijk ook het randje langs de bovenkant.

The choice is clear, isn't it? It was there 3. So I also made the edge along the top.


Toen de versiering nog. Mijn schoonzus en ik hadden bedacht dat bloemetjes wel leuk waren, maar mijn nichtje had een ander idee: hartjes. Dat ze zelf goed kan kiezen, is wel duidelijk. Het hoefde er maar 1 te zijn. Precies wat ze wilde.

Then only the decoration is failing. My sister-in-law and I had thought that flowers were fun, but my niece had a different idea: hearts. That she can choose well is clear. It only needed to be one. Exactly what she wanted.


Dit is het jurkje geworden. Lief hè? Nichtje blij, schoonzus blij en ik blij. En nu weer door met de andere projecten... dat zien jullie later.

Fijn weekend allemaal!

This has become the dress. Sweet is not it? Niece happy, sister-in-law happy and I happy. And now again with the other projects ... you will see that later.

Have a nice weekend everybody!

donderdag 22 februari 2018

Trui in kantpatroon / Lace sweater

Wat was dat heerlijk. Vorige week had ik een week vakantie. En dus ook de tijd om de trui te maken. De onderdelen opgespannen. Later kon het naaiwerk beginnen. Kijk maar mee.

What was that nice. Last week I had a week of vacation. And therefore also the time to make the sweater. The parts are stretched. Later the sewing could begin. Take a look.

Ik word zo blij van dit patroon. Ik vind 'm zelf zo mooi geworden. De zijnaden zijn dicht. De schoudernaden zijn dicht. Nu de mouwen nog...

I am so happy with this pattern. It has become so beautiful. The side seams are closed. The shoulder seams are closed. Now the sleeves are still ...Tjsah, toen krabde ik even achter mijn oren. De armsgaten lijken aan de kleine kant. Ik heb de trui gepast, maar twijfel nog erg of ik het zo laat. Het past, zit op zich niet te strak, maar wel kleiner dan gebruikelijk. Ik denk er sterk over om de mouwen er weer uit te halen en dan op de schouders een klein stukje bij te breien. Nog maar even een paar nachtjes over slapen.

Tjsah, then I scratched my ears. The armholes are on the small side. I have the sweater fitted, but I still doubt if I leave it that way. It fits, is not too tight, but smaller than usual. I think strongly about removing the sleeves and then knitting a small piece on the shoulders. Just a few more nights to think about it.

Ondertussen... ben ik weer aan het haken! Het eerste weekend van mijn vakantie (10 febr) zijn we bij mijn broer en zijn gezin gaan logeren. Zaterdag ging ik gezellig met mijn schoonzus, neefje en nichtje naar de wolwinkel bij hun in de buurt, RitsIn. Een heel gezellige winkel. Dus als je in de buurt bent, zeker een keer binnenlopen. Ik kocht daar oa deze mooie zachte bolletjes om een jurkje voor mijn nichtje te haken. Het begin is gemaakt.

In the meantime ... I am hooking again! The first weekend of my holiday (10 Feb) we went to stay with my brother and his family. Saturday I went with my sister-in-law, nephew and niece to the wool store in their neighbourhood, RitsIn. A very nice store. So if you're in the area, definitely walk in once. I bought, among other things, these beautiful soft balls to hook a dress for my niece. The beginning has been made.Herkennen jullie het patroon? Het is hetzelfde patroon als het jurkje uit mijn vorige blogpost, Lisa. In 2 kleuren wordt het heel erg leuk. Ik haak even lekker verder.

Fijne dag nog!

Do you recognize the pattern? It is the same pattern as the dress from my previous blogpost, Lisa. With two colours it seems so pretty. I crochet further on this project.

Have a nice day!

vrijdag 16 februari 2018

Lisa

Heb ik jullie ooit al kennis laten maken met Lisa? Ja, 1 keer geloof ik. Dat was hier (klikkerdeklik). Maar Lisa is al heel lang in mijn leven. Toen ik een jaar of 3 a 4 was kreeg ik haar van mijn ouders. Een mooie pop en een heel grote bos krullen.

Have you ever met Lisa? Yes, one time I mean. It was here (click). But Lisa is a very long time in my life. Even when I was 3 or 4 years old, I get her from my parents. A beautiful doll with a very big bunch of curls.


Lisa is de pop met wat babymaatjes. Dus als ik wat babykleertjes maak, is zij de klos om het te showen. Zo maakte ik een jaar of 8 geleden dit vestje.

Lisa is a doll with babysizes. When I make some babyclothes, she has to show it. So I made this cardigan 8 years ago.O, zien jullie het? Die mooie bos krullen is echt verleden tijd. Ik heb nog geen tijd gehad om te kijken of ik van deze bos haar nog iets moois kan maken. Dus als jullie tips hebben... ik houd me aanbevolen.

O, did you see it? That beautiful bunch of curls is realy history. I didn't have time to search what I can do to make it better than now. So if you have tips ... I'll keep myself recommended.

En toen mocht ze natuurlijk dat mooie stersteekjurkje aan. Om even aan jullie te showen. Het viel me nu pas op hoe lang dit jurkje is (oeps). Ik denk erover om er toch maar een stukje af te halen, maar tot nu toe heb ik het even zo gelaten.

So it was time for her to show the beautiful starstitchdress. I only noticed how long this dress is (oops). I think about taking a bit away, but so far I have left it this way.


Het staat haar wel schattig, hè? Alleen die haardos zonder krullen... maar daar had ik nog wel een oplossing voor.

It looks cute, does it? Only that bunch without curls... but I had a solution for her.


Vorig jaar met Kerst maakte ik, tussen het bezoek door, dit lieve mutjes van een restje garen wat ik over had. Het past haar precies en ik vind het er zo leuk uit zien!

Last year with Christmas I made, between the visit, this cute hat from a left over. It's the same colour, the same yarn. The hat fits her exactly and it looks so nice.


Volgende week laat ik jullie zien hoe het met de trui staat. En welk nieuw project ik ben gestart afgelopen weekend. Tot dan!

Next week I show you how far I am with the sweater. And which new project I started last weekend. Till next week!

zaterdag 27 januari 2018

Trui in wording / Sweaterprocess

Soms is het leven gewoon heel druk en loopt het allemaal anders dan gepland. Dat is in ieder geval wat er bij mij gebeurde. Dus loop ik nu achter met mijn planning. Gelukkig ben ik de enige die daar last van kan hebben... Nee hoor, dat valt gelukkig wel mee. Ik geniet vooral van het maakproces en als dat langer duurt, geniet ik langer...

Sometimes life is just very busy and it is all different than planned. That is at least what happened to me. So I am now lagging behind with my planning. Fortunately, I am the only one who can suffer from that ... No, luckily that is not so bad. I especially enjoy the knitprocess and if that takes longer, I enjoy longer ...

Zo begon ik in december aan het achterpand van de trui. Wat een heerlijk patroon. Als je eenmaal de slag te pakken hebt, kan ik aardig doorbreien.

I started in December to knit the back of the sweater. What a wonderful pattern. Once you get the hang of it, I can continue to knit nicely.Half december was het achterpand klaar en begon ik aan het voorpand. De foto is wat donker door de schemering.

In mid-December the back was ready and I started on the front. The photo is a bit dark because of the twilight.
En half januari was ook het voorpand klaar en begon ik aan de eerste mouw. Dat is wat meer puzzelen, want de mouw wordt langzaam breder. Zie dan maar het telpatroon mee te nemen. Maar het lukt, ook al gaat het wat minder snel.

And in the middle of January the front was ready and I started on the first sleeve. That's a bit more puzzling, because the sleeve slowly widens. Then see the chart and also that have to wide slowly. But it works, even if things are not going as fast.


Ik geniet nog even verder van dit breiproces. Ik zal jullie op de hoogte houden. Tot de volgende keer!

I enjoy this process even further. I will keep you informed. Until next time!